Комерцијалиста

Ученици образовног профила Комерцијалиста на једном од часова на коме израђују бизнис план и анализу пословања.

Школа не уписује ученике у овај образовни профил од школске 2016/2017 године.