ЕУШ "Вук Караџић"

ЕУШ „Вук Караџић“

Економско-угоститељска школа у Великој Плани је основана 1962. године. Реорганизацијом мрежа школа 1975. године, она улази у састав образовног центра. Након укидања образовног центра 1. 1. 1991. године, ЕУШ „Вук Караџић“ у Великој Плани, као самостална васпитно-образовна организација школује средњошколску омладину.

Restoran škole

Ресторан школе

Школа има 493 ученика и сарађује са низом хотела и ресторана у нашој и суседним општинама. У саставу школе је и ресторан – специјализована радионица за практичну наставу кувара, конобара и посластичара. То је савремено пројектовано и модерно здање са најсавременијом опремом који ће у великој мери подићи квалитет практичне наставе.