Упис

За школску 2024/25. годину ЕУШ „Вук Караџић“ уписује следеће образовне профиле:

Финансијскo – рачуноводствени техичар – 28 места

Туристички техничар – 28 места

Техничар обезбеђења – 28 места

Конобар – 14 места

Посластичар – 14 места

Кувар – 28 места

Упис се може вршити непосредно у основној (попуњавање листе жеља и пријаве за упис) и у средњој школи (доношењем потребних докумената) или електронским путем преко портала „Моја средња школа”.

Потребна документација за упис у први разред средње школе (за упис непосредно у средњој школи):

  • сведочанства о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду основне школе
  • сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  • уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању
  • извод из матичне књиге рођених (извод из МКР)
  • пријава за упис у први разред средње школе
  • лекарско уверење о здравственом стању
  • и дипломе из једног/више предмета из основне школе ако их ученик поседује

Електронски упис (ако се ученик одлучи за њега) се врши на следећи начин:

  • приступање наведеном сајту и пријављивање помоћу налога родитеља из есДневника
  • попуњавање електронске листе жеља
  • попуњавање електронске пријаве за упис

И након електронског уписа, ученик је дужан да свом одељенском старешини донесе горе наведена документа.

На истом сајту ученик може да провери званични број бодова који поседује као и потребан број бодова за образовне профиле.

Резултате прошлогодишњег уписа можете погледати на званичном сајту Министарства просвете посвећен упису првака „Моја средња школа” (на том сајту је некада потребно одабрати у врху странице „Претходна година“).