„Заштити приватност – одупри се притиску“ – Бош, Београд

Реализација пројекта „Заштити приватност – одупри се притиску“ у организацији Београдске
отворене школе

Овај пројекат је реализован кроз неколико фаза:

Почетак пројекта је био 9. 12. 2020. год. када је у онлајн формату организован тренинг за следеће
ученике наше школе:

  •  Станковић Јована
  • Петровић Милица
  •  Јевремовић Кристина
  •  Митровић Анђела
  •  Пејић Анђела
  •  Пантић Тамара
  •  Стојиљковић Љубица
  • Лазовић Милан

 

Током тренинга ученицима је кроз презентације и видео записе објашњен појам дигиталне приватности и представљени начини заштите од дигиталног насиља, а након тога је уследила дискусија. На платформи „Zoom“ је било око тридесет ученика из три школе на првом тренингу.

Друга фаза пројекта је организована у марту 2021. год. када су ученице припремиле презентацију на тему приватности на друштвеним мрежама, а приказ је на следећем линку:

https://www.youtube.com/watch?v=N4AvMZfSnVw&authuser=0

Презентација се налази на следећем линку

https://bit.ly/3ts0WSQ

Трећа фаза пројекта је реализована у новембру 2021. год. Обухватила је радионицу у нашој
школи, коју су реализовале Марија Тодоровић и Александра Стојановић за Ђачки парламент и
ученике који су укључени у пројекат. Линк ка овој страници:

https://eusvuk.edu.rs/2021/11/

Четврта фаза пројекта је реализована 26. 1. 2022. год. када је одржана трибина на тему безбедности на интернету, где је директорка, Александра Илић, узела учешће. Приказ је на следећем линку

https://www.bos.rs/rs/vesti/21/10456/edukacijom-nastavnika-i-daka-do-zastite-podataka-u-obrazovanju.html

Последња фаза пројекта је учешће наших ученица Стојиљковић Љубице, Станковић Јоване, Митровић Анђеле и Петровић Милице на трибини у Београду, дана 17. 3. 2022.

О утисцима са трибине погледајте видео-запис на следећем линку

Линк ка самој трибини је следећи: https://www.youtube.com/watch?v=QhOtb98ddFY

Линк ка интервјуу: https://youtu.be/RHrNXLlS4HM

Наставник ментор: Oливера Стошић