Дигитално економиши – реалност трансформиши

У сарадњи са европском организацијом Еразмус плус и националном фондацијом Темпус која је одобрила пројекат, ученици профила Финансијски администратор ће у пратњи два наставника крајем септембра 2022.године, имати прилику да своје знање икомпетенције из предмета Предузетништво унапреде реализацијом праксе у одређеним пословним објектима у Севиљи у Шпанији у трајању од две недеље.

На овај начин ученици стичу практична знања о изради Бизнис плана и стичу предузетнички дух у реалном тржишном окружењу.

У склопу пројекта је и обука пет наставника који предају предмете Eлектронско пословање, Предузетништво и Канцеларијско пословање.

Обука је из области употребе ИКТ алата у трајању од недељу дана такође у Севиљи.

За ученике као и за наставнике је обезбеђен квалитетан превоз и смештај као и додатне културолошке активности.

Учесници ће имати прилику да се упознају са историјом, културом и традицијом Шпаније.

Релизацијом овог пројекта ће се утицати на јачање дигиталних и језичких компетенција наставника као и предузетничких способности ученика.

Овим пројектом се школа окреће међународној сарадњи и европским стандардима.

Сви учесници ће добити одговарајуће сертификате који ће им значити у будућности.