Примена ИКТ алата у процесу каријерног вођења и саветовања

Пројекат КА122 – Примена ИКТ алата у процесу каријерног вођења и саветовања, Унапређење дигиталних компетенција наставника, Превенција раног осипања ученика-превентивне стратегије.
Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање ће похађати обуку на Кипру током августа 2022, а након тога ће одржати радионице за едукацију неколико Тимова за КВИС из других школа. Идеја пројекта је да се формира мрежа Тимова за КВИС и унапреде компетенције наставника – каријерних практичара.

 

О   Г  Л  А  С

за пријављивање запослених наше школе за учешће у пројекту

 

„Примена ИКТ алата у КВИС, Унапређење дигиталних компетенција
наставника, Превенција раног осипања ученика – превентивне стратегије“ – Кипар

 

Извештај са презентације пројекта Еразмус + на Наставничком већу

           Дана 24.02.2022. године одржана је седница Наставничког већа Економско-угоститељске школе “Вук Караџић” у Великој Плани, на којој сам као координаторка Тима за КВИС, представила кроз презентацију рад Тима и пројекат Еразмус + под називом “Примена ИКТ алата у КВИС, Унапређење дигиталних компетенција наставника, Превенција раног осипања ученика – превенција осипања”. Детаљно сам описала пројекат који обухвата две обуке наставника на Кипру током августа 2022. године. Упознала сам присутне чланове Наставничког већа са циљевима пројекта, као и начином реализације.

Представила сам све битне елементе пројекта ( трајање, вредност, планирани исход пројекта а то је формирање мреже Тимова за КВИС, као и школе које ће бити обухваћене током дисеминације). На овај начин ћемо унапредити рад нашег Тима у наредној школској години као и наставу у различитим областима.

Координатор тима за КВИС: Оливера Стошић

Фотографија са седнице Наставничког већа током презентације пројекта КВИС