Радицоница Тима за КВиС

У нашој школи је 15.4.2024. године одржана радионица са тимом за КВиС уз присуство Марије Милосављевић.
Наиме, ученици како наше, тако и осталих школа су се шест недеља обучавали за каријерно вођење путем онлајн платформе. Конкретно, путем презентација и задатака који су били онлине на платформи ВИ4ИС, боље су се упознали са појмом каријерни практичар. Радионица се одвијала тако што су ученици који су били укључени у овај пројекат били едукатори осталим ученицима из наше школе одељења 1/1 и 1/3. Они су их упознали са сајтовима karijera.bos.rs и obrazovanje.rs. На крају саме радионице, Марија Милосављевић је поделила сертификате едукаторима. Ученицима се свидела радионица, посебно јер су се кроз исту зближили.

“Мислим да је ова радионица изузетно корисна за будуће студенте, јер стварно има доста избора у вези наставка школовања”, истакла је једна од едукаторки.

Извештај саставиле Катарина и Кристина Костић 3/1

Извештај о реализованој радионици у оквиру пројекта „Процес каријерног вођења и саветовања ствара мудар избор каријерног пута“ у Гимназији у Смедеревској Паланци

Ученици четврте године образовног профила Финансијски администратор су као учесници пројекта реализовали joш једну радионицу као вид вршњачке едукације ученика друге и четврте године Гимназије у Смед. Паланци у следећем саставу: Јована Чворо, Наташа Максимовић, Јована Петровић, Тијана Станојевић, Катарина Павлићевић, Михајло Новаковић и Миљана Илић.

Дана 4.12.2023. организовали смо наставак сарадње са Гимназијом у Смед. Паланци. Домаћин је била професорка Сања Спасојевић, координаторка тима за КВИС у овој школи и Данијела Николић, школски педагог.  Радионица „Упознај своје снаге и слабости кроз СВОТ анализу“ се састојала из три дела. У првом делу, када су ученици подељени у четири групе, заједно са вршњачким едукаторима су применили СВОТ анализу и уочили унутрашње снаге и слабости, као и шансе и претње у окружењу.  Затим су играли асоцијације на тему каријера. Након тога су ученици по групама кроз одговарање на питања шта су могућности и изазови на каријерном путу младима, састављали свој план каријерног развоја.

Наши ученици су били у пратњи наставнице Оливере Стошић, координаторке тима за КВИС у ЕУШ и Биљане Божанић, професорке економске групе предмета. На крају радионице су ученици у евалуацији изразили задовољство оваквом сарадњом и  позвани су да се придруже будућим активностима нашег тима за КВИС у Великој Плани.

 

Координаторка  тима за КВИС

Оливера Стошић

Завршна активност у оквиру пројекта „Процес каријерног вођења и саветовања ствара мудар избор каријерног пута“

Ученици четврте године образовног профила Финансијски администратор су као учесници пројекта реализовали завршну  активност  у оквиру програма обуке за омладинске раднике/це коју реализује Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада – НАПОР у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Перспективе за младе у руралним срединама у Србији” који спроводи ГИЗ у сарадњи са Министарством туризма и омладине Републике Србије.

Дана 28.11.2023. организовали смо низ каријерних активности као радионицу за заинтересоване ученике од прве до треће године а реализатори су били ученици четврте године.  У уводном делу су презентацијом представили све кључне активности од септембра до новембра. Након тога су ученици по групама симулирали радионицу посвећену каријери, кроз одговарање на питања шта су могућности и изазови на каријерном путу младима, применом СВОТ анализе.

Осим тога, реализовали су каријерни квиз, асоцијације и попуњавали анкете.

У оквиру евалуације, ученици су изразили све похвале за занимљиву радионицу а кроз рефлексију су исказали спремност да буду вршњачки едукатори у наредним КВИС активностима.

Руководилац тима за КВИС

Оливера Стошић

ИЗВЕШТАЈ СА РАДИОНИЦЕ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА

Дана 21.11.2023. одржана је радионица у одељењу ЕУШ „В. Караџић“ за ученике друге године образовног профила Финансијско-рачуноводствени техничар у оквиру активности тима за каријерно вођење и саветовање.

Гост предавач је био Лазар Ђоковић, каријерни саветник из организације БИПС, огранак Развојни бизнис центар у Крагујевцу. Тиме је настављена сарадња, започета прошле године, у циљу унапређења активности тима за каријерно вођење и саветовање. Ова информативна радионица, одржана од стране Лазара Ђоковића је ученицима приказала појам каријере и развојни пут кроз који пролази појединац током свог радног века.

Ученици су дискутовали о разликама које постоје између појмова посла и каријере а на практичним примерима је појашњено како треба разумети појам каријере. Презентацијом о данашњем схватању појма каријере, ученици су укључени у наредне планиране активности израде тестова о каријерним изборима. Након тога, добијене резултате тестирања ће обрађивати на индивидуалним разговорима са каријерним саветницима. На крају радионице ученици су попуњавали каријерни квиз на сајту „Знањем до посла“, где су кроз добијене резултате могли сагледати области интересовања и будућег занимања. Радионици је присуствовала наставница Оливера Стошић.

Руководилац Тима за КВИС
Оливера Стошић

Извештај са радионице „МОЈЕ ДИЛЕМЕ И ТРИЛЕМЕ“ реализоване у оквиру активности Тима за КВИС у одељењу 4-2

У оквиру активности Тима за Каријерно вођење и саветовање, 14.11.2023. године, реализована је радионица под називом „Моје дилеме и трилеме“ у одељењу 4-2, образовног профила Туристички техничар. Радионица је део “Приручника за КВИС”, који је намењен  наставницима  основних и средњих школа, а њен аутор је наставница Сања Петковић.

Основна идеја ове радионице била је упознавање ученика завршног разреда средње школе са могућностима уписа на високе школе и факултете. Циљ радионице био је да се ученицима разјасне услови уписа како би им се олакшало доношење одлуке у вези са даљим школовањем. Пошто се ради о ученицима туристичке струке, припремљене су презентације блиске њиховој струци. Представљене су им: Висока туристичка школа, Висока хотелијерска школа, као и Универзитет “Сингидунум”, Академија струковних студија у Аранђеловцу и Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи. Ученици су попуњавали радне листове у вези са својим знањима, вештинама и жељама, како би и на основу њих имали јаснију слику о својим будућим одлукама.

Ученици су, након радионице, изразили жељу да се организују и друге активности којемсе тичу уписа, како би донели најисправнију одлуку у вези са избором факултета.