Примена ИКТ алата у процесу каријерног вођења и саветовања

Пројекат КА122 – Примена ИКТ алата у процесу каријерног вођења и саветовања, Унапређење дигиталних компетенција наставника, Превенција раног осипања ученика-превентивне стратегије.
Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање ће похађати обуку на Кипру током августа 2022, а након тога ће одржати радионице за едукацију неколико Тимова за КВИС из других школа. Идеја пројекта је да се формира мрежа Тимова за КВИС и унапреде компетенције наставника – каријерних практичара.

О   Г  Л  А  С

за пријављивање запослених наше школе за учешће у пројекту

 

„Примена ИКТ алата у КВИС, Унапређење дигиталних компетенција
наставника, Превенција раног осипања ученика – превентивне стратегије“ – Кипар

 

Извештај са презентације пројекта Еразмус + на Наставничком већу

           Дана 24.02.2022. године одржана је седница Наставничког већа Економско-угоститељске школе “Вук Караџић” у Великој Плани, на којој сам као координаторка Тима за КВИС, представила кроз презентацију рад Тима и пројекат Еразмус+ под називом “Примена ИКТ алата у КВИС, Унапређење дигиталних компетенција наставника, Превенција раног осипања ученика – превенција осипања”. Детаљно сам описала пројекат који обухвата две обуке наставника на Кипру током августа 2022. године. Упознала сам присутне чланове Наставничког већа са циљевима пројекта, као и начином реализације.

Представила сам све битне елементе пројекта ( трајање, вредност, планирани исход пројекта а то је формирање мреже Тимова за КВИС, као и школе које ће бити обухваћене током дисеминације). На овај начин ћемо унапредити рад нашег Тима у наредној школској години као и наставу у различитим областима.

Координатор тима за КВИС: Оливера Стошић

Фотографија са седнице Наставничког већа током презентације пројекта КВИС

 

Извештај са обуке наставника у области унапређења ИКТ компетенција и превенције раног осипања ученика одржана у Пафосу (Кипар) у периоду од 1.8. до 5.8.2022.године

 

Обука наставника је реализована у просторијама организације Rivensco Consulting Ltd., која је била домаћин и организатор.

Предавач: Анасиа Сократус
Учесници обуке:

1. Оливера Стошић
2. Сања Петковић
3. Сања Павловић
4. Марко Миловановић
5. Паола Циполети
6. Андреа Муто

На почетку смо се упознали са домаћинима а то су били Микалис Папатерпонтос, директор организације Rivensco Consulting Ltd. и Анасија Сократус, наставница психологије у школи и реализаторка обуке.

Са нама у групи су похађали обуке и колеге из Италије. Прва од тема за излагање била је везана за ИКТ алате, доступност и примену ИКТ алата у настави. Овде смо разменили своја искуства коришћења ових алата током пандемије изазване Корона вирусом. Поред стандардно коришћених платформи као што су Google Classroom, Zoom, Viber, Microsoft Teams и сл., већина колега је поменула да је поред стандардних алата користила бар још један или два који су ученицима олакшали рад на даљину. Такође, било је речи и о Wеb 2.0 алатима, њиховој примени, предностима и манама. Web 2.0 је веома заступљен у данашњем коришћењу јер не захтева превелика информатичка знања, програми су прилагодљиви свим уређајима било да су то рачунари, таблети, мобилни телефони и сл.

Закључак на крају ових обука био је да су нам ИКТ алати од велике важности како за наставу тако и за међусобну комуникацију са ученицима. Нарочито у периоду током пандемије када није био могућ никакав контакт са ученицима већ искључиво коришћење ових алата у настави. Четвртог дана обуке, говорило се о алатима за смањење прераног осипања ученика у школама. Било је речи о друштвеној свести, регулацији односа, асертивности, емпатији, самопоуздању и комуникацији. Асертивност или асертивна комуникација, једна је од главних ставки која би се требала примењивати у школи и на коју би ученици требали мало више обратити пажњу. Асертивност је понашање којим се заузимамо за себе, исказујемо своје потребе и ставове на директан и недвосмислен начин, а да притом не угрожавамо друге.

Разликујемо три врсте комуницирања, а то су:
1. Агресивно комуницирање – не постоји “не” као одговор, не уважавају се ставови и мишљења других, постоји став да циљ оправдава средство
2. Пасивно комуницирање – постоји страх да неће бити прихваћени, често повлачење у комуникацији, ретко када изношење својих ставова и искреног.
3. Асертивно комуницирање – уважавају се мишљења и ставови других, али нема нужног слагања са истим, тражи се оно што је потребно на љубазан начин који уважава сагорника, а ставови и мисли се јасно изражавају.

Дефинисали смо емоционалну интелигенцију, говорили смо о њеним компонентама, као и вазности развијања емоционалне интелигенције у времену у коме живимо. Нарочито смо дискутовали и обрадили тему Зашто је важна за наставнике и како да је унапредимо. Сазнали смо да су основне вештине за унапређење емоционалне интелигенције следеће: самоспознаја,  емоционална контрола, способнст мотивисања, емпатија, друштвене и лидерске вештине.

Након реализованих обука, почиње процес дисеминације, где ће наставници широком аудиторијуму представити стечена знања И размењена искуства. У наредном периоду ће се Гимназијама у Смед. Паланци, Великој Плани и Средњој школи у Свилајнцу кроз презентације и радионице пренети ново знање о различитим ИКТ алатима као и како применити различите стратегије у процесу превенције осипања ученика.

Извештај о реализованој презентацији мобилности наставника на састанку Тима за каријерно
вођење и саветовање, одржаној дана 23.08.2022. год. у ЕУШ „В. Караџић“ у Великој Плани

 

Координаторка Тима Оливера Стошић је започела презентацију реализоване мобилности на Кипру и упознала присутне са члановима групе који су похађали обуку и домаћинима. Идеја и циљ овог пројекта је да се унапреде компетенције наставника, нарочито у делу коришћења ИКТ алата у области КВИС, као и превенција раног осипања ученика. Затим је Сања Петковић изнела тему другог дана обуке, где се дискутвало о начинима комуникације са ученицима, као и коришћеним платформама за наставу. Општи закључак је да су резултати ученика на крају године били слабији због онлајн наставе.Након тога, Марко Миловановић је детаљније упознао присутне са свим ИКТ алатима о којима се разговарало на обуци. Посебан осврт је био на апликацији Trello и платформама Google Classroom и Microsoft Teams. Затим је Сања Петковић допунила информацијама о искуствима колега из Италије.

Следеће теме је представила Сања Павловић приказом презентација о превенцији раног осипања ученика. Навела је стратегије које треба користити у раду са ученицима из осетљивих група. Објаснила је значај емоционалне интелигенције и представила спроведене вежбе на обуци од стране реализаторке обука Анасије Сократус, која је психолог по струци. Након презентације и приказаних тема, уследила је дискусија. Дејан Арсић је похвалио презентацију али сматра да то треба представити ширем аудиторијуму. Оливера Стошић га је информисала да је све то већ планирано кроз дисеминацију пројекта а да је ово прва активност од планираних двадесет, које ће трајати до децембра. Директорка школе Александра Илић је похвалила презентацију и рад тима на овом пројекту и нагласила да је бенефит пројекта ширење знања и искуства стеченог током мобилности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о реализованој презентацији мобилности наставника у Гимназији у
Смедеревској Паланци члановима Тима за каријерно вођење и саветовање

 

Дана 24.8.2022. године у кабинету за информатику у Гимназији у Смедеревској Паланци је одржана едукација наставника у виду презентације и радионице. Према потписаном Споразуму о сарадњи између наших школа, колегама је представљена мобилност и пренето искуство,знање и вештине стечене током мобилности. Координаторка Тима Оливера Стошић је започела презентацију реализоване мобилности на Кипру и упознала присутне са члановима групе који су похађали обуку и организаторима. Упознати су са циљевима пројекта а то је унапређење компетенција наставника, нарочито у делу коришћења ИКТ алата у области КВИС, као и превенција раног осипања ученика.

Сања Петковић је упознала присутне са темом другог дана обуке. Разговарало се о начинима комуникације са ученицима, као и коришћеним платформама за наставу. Уочили смо да су резултати ученика на крају године били лошији у односу на претходне
године због онлајн наставе. Марко Миловановић је детаљније упознао присутне са свим ИКТ алатима поменутим на обуци. Детаљније је објаснио рад у апликацији Trello и платформама Google Classroom и Microsoft Teams. Сања Павловић је упознала присутне са појавом осипања и стратегијама на превенцији раног осипања ученика. Образложила је стратегије које треба користити у раду са ученицима из осетљивих група. Објаснила је значај емоционалне интелигенције и показала вежбе наше реализаторке обука Анасије Сократос.

Након краће презентације уследиле су радионице. Учесницима је приказана апликација Trello, како је користити за активности КВИС. Осим тога, може имати примену и у настави.Затим су се наставници активно укључили и креирали тест таблу да би уочили како треба постављати документа, додавати сараднике… Следећи је приказан креатор магазина MadMagz. У овој апликацији је урађена презентација а присутни су показали интересовање за креирање садржаја. Следећа радионица је везана за емоционалну интелигенцију. Учесници су добили штампани материјал и детаљне инструкције како попуњавати упитнике из неколико области. Затим су наведене стратегије у ситуацијама осипања ученика. Наглашен је значај школског психолога и уочавање потреба ученика из осетљивих група. Уследила је дискусија и размена искустава, нарочито из периода пандемије и онлајн наставе.

 

Извештај о реализованој презентацији мобилности наставника

у Гимназији у Великој Плани

 

Дана 29.8.2022. године у кабинету за информатику у Гимназији у Великој Плани је одржана дисеминација пројекта у виду презентације и две радионице. Према потписаном Споразуму о сарадњи између наших школа, колегама је презентована мобилност као и вештине стечене током мобилности. Сања Петковић је започела презентацију реализоване мобилности на Кипру и упознала присутне са различитим ИКТ алатима о којима се говорило на обуци. Представљени су циљеви пројекта а то је унапређење компетенција наставника, нарочито у делу коришћења ИКТ алата у настави и у области КВИС, као и превенције раног осипања ученика – превентивне стратегије.

Оливера Стошић је упознала присутне са темом другог дана обуке. Разговарало се о начинима комуникације са ученицима, као и различитим платформама за наставу. Закључили смо да су резултати ученика на крају године били слабији у односу на
претходне године због онлајн наставе. Марко Миловановић је детаљније упознао присутне са свим ИКТ алатима поменутим на обуци. Конкретније је објаснио рад у апликацији Трело и платформама Гугл учионица и Мајкрософт Тимс. Након тога је Сања Павловић упознала присутне са појавом осипања и стратегијама на превенцији раног осипања ученика. Навела је стратегије које треба користити у раду са ученицима из осетљивих група. Објаснила је значај емоционалне интелигенције и наводила примере
које смо чули од реализаторке обука Анасије Сократос.

Након приказане презентације Мадемагазина уследиле су радионице.Учесницима је приказана апликација Трело, њене могућности и како је користити за активности КВИС. Осим тога, може имати примену и у ваннаставним активностима,секцијама,припремама за такмичења.Затим су се наставници активно укључили и креирали тест таблу да би пробали како треба постављати документа, додавати сараднике или направити насловни приказ…Следећи приказ је онлајн креатор магазина, Мадемагз. У овој апликацији је урађена презентација а присутни су показали интересовање за креирање садржаја. Трећа радионица је везана за емоционалну интелигенцију. Учесници су добили штампани материјал и детаљне инструкције како попуњавати упитнике из неколико области. Са свима су подељена искуства о спроведеним обукама и оно што је била пракса током пандемије у Италији и на Кипру. Тамо смо чули да су ученици добили на реверс лаптоп од школе а подразумева се да имају интернет. Упоређујући наше материјалне могућности и изазове у којима смо се нашли, након краће дискусије, општи закључак је да смо успели да савладамо потешкоће у времену пандемије. На крају су наведене и појашњене стратегије у ситуацијама осипања ученика. Наглашено је уочавање потреба и изазова ученика из осетљивих група. Сања Павловић је обухватила упитником ученике који спадају у осетљиве групе а након реализације радионица, биће вршена упоредна анализа остварених ефеката. Уследила је дискусија и размена искустава а питања су се односила на могућности укључивања у Еразмус+ пројекте, ниво знања енглеског језика и едукацију за писање пројеката.

Анализа евалуационих листова

Евалуациони листови су садржали шест питања и предлог и запажање о реализованој активности. Од присутних колега, за ове ИКТ алате је чуло 30% а 80% сматра да се могу користити у настави. На питање да ли су похађали обуке о емоционалној интелигенцији и асертивној комуникацији, 60% је одговорило потврдно. Нико из ове школе није учествовао у Еразмус+ програмима али су заинтересовани да се укључе. На крају, запажања наставника су била врло позитивна уз коментар да им се свидела презентација а током радионица су видели корисне и употребљиве алате.

 

Извештај о реализованој презентацији мобилности наставника на седници Наставничког већа у ресторану ЕУШ „Вук Караџић“ у Великој Плани

 

Координаторка Тима Оливера Стошић је започела презентацију реализоване мобилности на Кипру и упознала присутне са дугорочним циљевима пројекта а то је формирање мреже тимова за КВИС у неколико општина. Секундарни циљ овог пројекта је да се унапреде компетенције наставника, нарочито у делу коришћења ИКТ алата у области КВИС, као и превенција раног осипања ученика. Затим је Сања Петковић изнела тему другог дана обуке, где се дискутовало о начинима комуникације са ученицима, као и коришћеним платформама за наставу. Општи закључак је да су резултати ученика на крају године били слабији због онлајн наставе. Представила је искуства наставника из Италије и упоредила са реализованом наставом током пандемије у нашој земљи. Након тога, Марко Миловановић је детаљније упознао присутне са свим ИКТ алатима о којима се
разговарало на обуци. Посебан осврт је био на апликацији Трело и платформама Гугл учионица и Мајкрософт Тимс. Затим је Сања Петковић допунила информацијама о искуствима колегинице са Кипра, реализаторком обуке. Следеће теме је представила Сања Павловић приказом презентација о превенцији раног осипања ученика. Навела је стратегије које треба користити у раду са ученицима из осетљивих група. Објаснила је значај емоционалне интелигенције и представила спроведене вежбе на обуци од стране реализаторке обука Анасије Сократос, која је психолог по струци. Након презентације и приказаних тема, уследила је дискусија. Општи закључак је да смо у изазовном времену пандемије и онлајн наставе прилагодили рад могућностима ученика и користили сопствене ресурсе за реализацију наставе.Директорка школе Александра Илић је похвалила презентацију и рад тима на овом пројекту а након тога је уследио аплауз члановима тима.

Eвалуација приказане презентације ће бити гугл упитником прослеђеним у нашој вибер групи, који ће попунити колеге, заинтересоване за радионицу о коришћењу ИКТ алата и радионицу о превенцији осипања ученика, асертивној комуникацији и емоционалној интелигенцији.

 

Извештај о реализованој презентацији мобилности наставника у Средњој школи у Свилајнцу

 

Дана 31.8.2022. године у Средњој школи у Свилајнцу је одржана дисеминација пројекта у виду презентације и две радионице. Према потписаном Споразуму о сарадњи између наших школа, колегама је презентована мобилност као и вештине стечене током мобилности. Оливера Стошић је започела презентацију реализоване мобилности на Кипру и упознала присутне са члановима тима. Затим је представљена дискусија о различитим ИКТ алатима о којима се говорило на обуци. Наведени су циљеви пројекта а то је унапређење компетенција наставника, нарочито у делу коришћења ИКТ алата у настави и у области КВИС, као и превенције раног осипања ученика – превентивне стратегије. Наглашен је дугорочни циљ пројекта а то је стварање мреже тимова за КВИС и пружање међусобне подршке и сарадње.

Сања Петковић је упознала присутне са темом другог и трећег дана обуке. Разговарало се о начинима комуникације са ученицима, као и различитим платформама за наставу. Уочили смо да су резултати ученика на крају године били слабији у односу на претходне године због онлајн наставе. Затим је објаснила рад у апликацији Трело и упоредила рад на платформама Гугл учионица и Мајкрософт Тимс. Након тога је Сања Павловић упознала присутне са појавом осипања ученика и стратегијама на превенцији раног осипања ученика. Навела је стратегије које треба користити у раду са ученицима из осетљивих група. Објаснила је значај емоционалне интелигенције и наводила примере које смо чули од реализаторке обука Анасије Сократос. Колеге су навеле да такође имају појаву осипања и да ученици су малобројнији у односу на претходне године.

Након приказане презентације Мадмагазина уследиле су радионице. Учесницима је приказана апликација Трело, њене могућности и како је користити за активности КВИС. Осим тога, може имати примену и у ваннаставним активностима, секцијама,припремама за такмичења. Затим су се наставници активно укључили и креирали тест таблу да би пробали како треба постављати документа, додавати сараднике или направити насловни приказ…Koлеге су коментарисале да је ово одличан алат за праћење рада тима за КВИС или тимова са мањим бројем чланова.Следећи приказ је онлајн креатор магазина, Мадмагз. У овој апликацији је урађена презентација а присутне колеге су биле заинтересоване, уз напомену да нису користили тај алат до сада. Трећа радионица је везана за емоционалну интелигенцију. Данас је то врло актуелна тема обзиром на динамичан темпо живљења. Учесници су добили штампани материјал и дискутовало се томе колико је важна самопроцена, која је приказана у различитим упитницима. Разговарало се о томе како су значајна подељена искуства о спроведеним обукама и оно што је била пракса током пандемије у Италији и на Кипру. Тамо смо чули да су ученици добили на реверс лаптоп од школе а подразумева се да имају интернет. Упоређујући наше материјалне могућности и изазове у којима смо се нашли, након краће дискусије, општи закључак је да смо успели да савладамо потешкоће у времену пандемије. На крају су наведене и појашњене стратегије у ситуацијама осипања ученика. Наглашено је уочавање потреба и изазова ученика из осетљивих група. Сања Павловић је обухватила упитником ученике који спадају у осетљиве групе а након реализације радионица, биће вршена упоредна анализа остварених ефеката. Уследила је дискусија и размена искустава а питања су се односила на Еразмус + пројекте, односно на процедуре отварања девизног рачуна. Обзиром да имају одобрен пројекат мобилности за 20 ученика и неколико наставника, имају искуства у овој области али и неке недоумице.

Анализа евалуационих листова

Евалуациони листови су садржали шест питања и предлог и запажање о реализованој активности. Од присутних колега, за ове ИКТ алате је чуло 10% а сви сматрају да се могу користити у настави. На питање да ли су похађали обуке о емоционалној интелигенцији и  асертивној комуникацији, 50% је одговорило потврдно. Наставници ове школе који нису чланови овог тима јесу учествовали у Еразмус+ програмима и колеге су упознате са тим. Занимљиво је да су такође реализовали и пројекат размене са Северном Македонијом, у априлу ове године. Уочили смо да су заинтересовани да се укључе у више активности тима за КВИС. На крају, запажања наставника су била врло позитивна јер је презентација била интерактивна. Задовољни су што су током радионица видели корисне и употребљиве алате за које сматрају да ће користити у раду.

Радионица за ученике трећег и четвртог разреда у оквиру дисеминације пројекта о унапређењу ИКТ компетенција

У оквиру дисеминације пројекта о унапређењу ИКТ компетенција одржана је радионица за ученике трећег и четвртог разреда образовног профила Финансијски администратор. Приказан је Europass модел за креирање CV-ja, проверу дигиталних компетенција и израду документа о мобилности. Након тога је приказана платформа Београдске отворене школе која омогућава истраживање базе образовних могућности, занимања и тестирања склоности ученика.

Ученици имају прилику да траже помоћ око каријерних дилема од каријерног саветника.

Радионицу су реализовали чланови тима за КВИС дана 14.9.2022.

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА ОБУКЕ НАСТАВНИКА НА КИПРУ НА НАШОЈ ЛОКАЛНОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ 

Дана 30.9.2022. пројекат обукe наставника на Кипру је представљен у оквиру интервјуа нашој локалној телевизији ТВ Плана. На питања водитељке о активностима у оквиру овог пројекта одговарала је Оливера Стошић, координатор пројекта. Представила је идеју стварања мреже тимова за каријерно вођење и саветовање, сачињену од Гимназија из В. Плане и С. Паланке, као и Средње школе из Свилајнца. Унапређењем ИКТ компетенција наставника, након обуке на Кипру, створиће се сарадња између наставника наведених школа. Током фазе дисеминације пројекта, приказани су алати којима ће се унапређивати рад и праћење различитих активности.
Бенефит ће имати и ученици, укључени у рад различитих секција и сви заинтересовани за писање CV-ја и каријерно информисање. Током реализације фазе дисеминације, пројектни резултат ће бити приказан свим наставницима, а кроз различите радионице ће бити пренета стечена знања.
Координатор пројекта: О. Стошић