Дигитално економиши – реалност трансформиши

У сарадњи са европском организацијом Еразмус плус и националном фондацијом Темпус која је одобрила пројекат, ученици профила Финансијски администратор ће у пратњи два наставника крајем септембра 2022. године, имати прилику да своје знање икомпетенције из предмета Предузетништво унапреде реализацијом праксе у одређеним пословним објектима у Севиљи у Шпанији у трајању од две недеље.

На овај начин ученици стичу практична знања о изради Бизнис плана и стичу предузетнички дух у реалном тржишном окружењу.

У склопу пројекта је и обука пет наставника који предају предмете Eлектронско пословање, Предузетништво и Канцеларијско пословање.

Обука је из области употребе ИКТ алата у трајању од недељу дана такође у Севиљи.

За ученике као и за наставнике је обезбеђен квалитетан превоз и смештај као и додатне културолошке активности.

Учесници ће имати прилику да се упознају са историјом, културом и традицијом Шпаније.

Релизацијом овог пројекта ће се утицати на јачање дигиталних и језичких компетенција наставника као и предузетничких способности ученика.

Овим пројектом се школа окреће међународној сарадњи и европским стандардима.

Сви учесници ће добити одговарајуће сертификате који ће им значити у будућности.

 

Пројекат „Дигитално економиши – реалност трансформиши“ – обука наставника

 

У периоду од 8.10.2022. до 18.10.2022. године група наставника наше Школе је била на мобилности у Шпанији у оквиру које је  имала обуку „ENTREPRENEURSHIP IN SCHOOLS“ односно „Предузетништво у школама“. Обуку су похађали Миловановић Марко, Петровић Дејан, Илић Марија и Петковић Сања. Обука је реализована у Малаги, у Шпанији, у организацији  „Idevelop” организације, која је међународни пружалац обуке, специјализован за развој професионалаца који раде у сектору образовања промовишући, подржавајући и обезбеђујући активности обуке у складу са Еразмус+ принципима.

Дан 1

Циљ првог дана је да се учесници упознају са теоретским основама предузетништва у школи кроз примере у пракси.

У оквиру прве активности учесници пројекта су имали прилику да погледају видео фајлове под називом „Зашто је сада време да постанеш млади предузетник“ и „Зашто би у школи требало учити предузетништво“ и да након тога извуку што више речи које су повезане са термином „бити предузетник“.

 

 

Током презентовања издвојених речи пред другим учесницима требало је објаснити разлоге због којих су те речи издвојене при чему су остали ученици активно учествовали у презентовању и при томе покретали дебате о одабраним појмовима. Од издвојених речи свих учесника у групи креирана је заједничка „мапа ума“. Током свих активности се говорило о преузетништву као начину размишљања, али и о предузетништву као процесу и као методи. Учило се о разлици између онога што јесте и онога што није предузетништво и предностима развијања предузетничког начина размишљања. Разматрало се и шта су то предузетничке школе и које су кључне компоненте екосистема образовања за предузетништво.

У другом делу дневних активности учесници су имали прилику да буду део онлајн конференције са Марином Пабон из Тарифе која ја говорила о свом предузетничком пројекту „La Cocoter Hostel & Coworking“.

Након тога је формиран „декалог“ од десет реченица које показују норме или правила којих би требало да се придржава група људи водећи рачуна о томе коме су те реченице упућене. Након разматрања урађеног требало је извшити корекцију на основу упутстава предавача.

Након свих активности урађена је групна рефлексија и донети заједнички закључци о обрађеној теми.

Дан 2

У уводном делу другог дана учесници пројекта су урадили самопроцену јаких страна и слабости заједница у којима живе и школа у којима раде у контексту предузетништва, да би се на основу тога у наставку упознали са смерницама за креирање предузетничких учионица у таквим околностима.

При формирању предузетничких учионица је било потребно првенствено одредити опште циљеве као што су подизање свести о предузетништву, консолидовање личних, друштвених и професионалних вештина, стварање физичког простора који подстиче креативност, иновативност и тимски рад, стварање мреже сарадника и савеза, као и стицање стварних и почетних искустава из области предузетништва.

Поред наведеног могла су се узети у обзир и  организација и/или учешће на сајмовима предузетништва, учествовање у регионалним, окружним или националним такмичењима и проширење предузетничког екосистема образовања.

Да би ефикасност била већа било је битно да се циљеви паметно одреде. Пре свега је требало водити рачуна о специфичностима (јасно формирање циља без двосмислености), мерљивостима (представљање у нумеричким облику ради даље процене), остварљивости у оквиру могућности, релевантности и временским заснованостима (дефинисан временски оквир за њихово постизање).

Пример могућег циља: Подићи свест о предузетништву међу 20% ученика наше школе током првог полугодишта школске године.

Учесници су морали да дефинишу кључне „играче“ у оквиру предузетничке учионице као што су ученици, наставници, управа школе и партнери и да на основу свега тога у наставку спроведу низ практичних активности.

Поред тога учесници пројекта су имали прилику да упознају “The Business Model Canvas“. Реч је о шаблону за стратешко управљање које се користи за развој нових пословних модела и њихово документовање. Овај шаблон нуди визуелно решење са елементима који описују предузеће, понуђеним вредностима производа, инфраструктури, купцима и финансијама, помажући предузећима да ускладе своје активности и потенцијалне компромисе илустровањем.

У изради сопственог шаблона требало је користити 12 сетова питања представљених у овом делу да се добије идеја о предузетничком учењу у њиховох институцији.

Као и првог дана учесници су узели учешће у онлајн конференцији током које је Корина Фарони из Аргентине говорила о својим предузетничким активностима.

Дан 3

Све што је научено у теријском делу током прва два дана трећег дана је требало применити у пракси током низа активности.Крајем радног дана организована је посета интерактивном Музеју музике Малаге где су могли да се виде разни инструменти при чему су неки од њих могли и да се пробају.

Дан 4

Четвртог дана учесници пројекта су имали прилику да сазнају о важности јавног представљања кључних знања у области предузетништва. Овим ученици добијају прилику да покажу шта су научили, да повећају ниво одговорности  у вези са  пројектом и у вези са њиховим учењем генерално. Током презентовања могу да примају повратне информације од публике, а да затим ревидирају рад, процесе, приступ и остало. Посебно се истиче побољшање вештина комуникације.

Дан 5

Учесници су имали прилику да упознају и користе платформу PechaKucha која је заправо презентациони формат са одређеним бројем слика и временским ограничењем помоћу које млади предузетници могу да покажу своје предузетничке активности и размене мишљења.

Ова платформа је постала интересантна и примењива широм света, јер подстиче водитеља да се концентрише на поруку, омогућава несметано извођење у временском оквиру и избегава досаду насталу збор предуге презентацију засноване на слајдовима.

Неки примери:

https://www.pechakucha.com/presentations/brian-scotts-presentation-702

https://www.pechakucha.com/presentations/entrepreneurship-final-866

https://www.pechakucha.com/presentations/pechakucha-entrepreneurship

Још једна техника која је приказана је Elevator Pitch што је у ствари говор или презентација која има за циљ да буде упечатљива, агилна и брза, јер би требало да траје мање од једног минута.  Њен циљ је да убеди примаоца поруке за веома кратко време.

Назив је добила по замисли  да се једног дана нађете у лифту са особом која вам може помоћи да финансирате или покренете ваш пројекат. Имате само онолико времена колико је потребно да се лифт подигне од првог до дванаестог спрата.

Неки савети су ради ефиканости у овој техници су:

  1. Пређите на ствар, привуците пажњу од самог почетка са неким импресивним подацима.
  2. Поставите питање које изазива слушаоца
  3. Не размишљајте како ћете да израдите пројекат, већ као да сте га веч урадили.
  4. Пређите на ствар и реците шта желите.
  5. Реците шта ће се урадити уз њихову помоћ.
  6. Нећете зарадити новац у тог тренутка. Ваша сврха је да напустите лифт са контакт подацима и договореним поновним виђењем.

Учесници су добили задатак да током викенда, када су биле планиране и културолошке активности , осмисле и припреме презентацију о бизнис идеји коју би спровели у оквиру своје Школе.

Дан 6

Током 6. дана учесници су се током преподнева договарали о бизнис идеји и разменили предлоге и сугестије са осталим члановима групе односно са водитељем обуке тј. предавачем.

Током послеподнева учесници су обишли Кордобу и њене знаменитости.

 

Дан 7

Током седмог дана учесници мобилности су детаљније конципирали своје идеје инаправили план излагања за завршни део обуке. Од културолошких активности 7. дана је реализован излет у Марбељу.

 

Дан 8

На крају 8. дана учесници су презентовали своје бизнис идеје, урадили евалуацију целе обуке и подељени су им сертификати.

 

Наш е-магазин за овај пројекат налази се на линку испод.

https://madmagz.com/magazine/2098840