Упис

За школску 2018/2019. годину ЕУШ „Вук Караџић“ уписује следеће образовне профиле:

Финансијски администратор – 30 места

Туристичкo-хотелијерски техничар – 30 места

Техничар обезбеђења – 30 места

Конобар – 15 места

Посластичар – 15 места

Кувар – 30 места

Резултате прошлогодишњег уписа можете погледати на званичном сајту Министарства просвете (на том сајту је некада потребно одабрати у врху странице „Претходна година“) или погледајте у следећој табели:

 

Профил Квота Укупно уписано Мин. број поена
КОНОБАР,  POVP SB 3K07S 9 9  46.97
КУВАР,  POVP SB 3K08S  24 24  48.69
ПОСЛАСТИЧАР,  POVP SB 3K13S  6  6  47.90
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР,  POVP SB 4K10S  30 30  64.56
ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА,  POVP SB 4L07S  27 27  62.75
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР,  POVP SB 4L10S  27 27 79.36