Клуб родитеља

Пројекат Клуба родитеља ЕУШ „Вук Караџић“ има за циљ да се сваког последњег четвртка у месецу родитељи и сви наставници окупљају и поделе своја искуства, жеље, могућности и проблеме.

Клуб родитеља

Овај циљ ће се остварити кроз међусобну сарадњу родитељ – наставник – ученик, а предвиђено је и низ радионица на разне, програмом Клуба, предвиђене теме које се баве проблемима адолесценције.