О школи

Економско-угоститељска школа у Великој Плани је основана 1962. године. Реорганизацијом мрежа школа 1975. године, она улази у састав образовног центра. Након укидања образовног центра 1. 1. 1991. године, ЕУШ „Вук Караџић“ у Великој Плани, као самостална васпитно-образовна организација школује средњошколску омладину.

ЕУШ "Вук Караџић"

Школа има 493 ученика и сарађује са низом хотела и ресторана у нашој и суседним општинама. У саставу школе је и ресторан – специјализована радионица за практичну наставу кувара, конобара и посластичара.

Такође, школа организује практичну наставу за ученике образовног профила Туристички техничар у посебно припремљеним просторијама и путам сарадње са агенцијама.

Ученици образовног профила Техничар обезбеђења имају посебне тренинге и опрему из области борилачих вештина, као и предмете засноване на изучавању права.