Интерно стручно усавршавање – приказ приручника “Организовање скупова и пратећих услуга”

У петак 6.11.2020. године одржано је интерно стручно усавршавање у оквиру ког је приказан наставни материјал који ће се користити у настави предмета Агенцијско и хотелијерско пословања за трећи разред, образовног профила “Туристичко- хотелијерски техничар“. Наставници који су учествовали у изради приручника “Организовање скупова и пратећих услуга” су Сања Петковић, Мима Златковић и Александра Шиљић.

Излагачи су представили садржај приручника путем ППТ презентације и упознали присутне колеге са иновацијама које ће користити у извођењу наставе. Интерном стручно усавршавању су присуствовали директор школе, Александра Илић и чланови стручног већа економиста.