У нову школску годину са новим стручним знањима

Први викенд у новој школској години, 7. и 8. септембар,тридесет наставника провело је радно јер су присуствовали семинару под називом „Не можеш све сам“. У школском ресторану ојачали су компетенције које се тичу комуникације и сарадње, а приоритетна област је била јачање васпитне улоге у школи. Реализаторке семинара су биле: Катарина Јовановић, дипл. психолог и породични саветник, и Биљана Ерцеговчевић, дипл. школски психолог-педагог, дипл. гешталт психотерапеут, у име удружења „Одстар“ из Шапца.

Предавачи и запослени су заиста били врло мотивисани да, уз занимљиве примере из праксе, изграде унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем. Заједничким снагама испуњени су циљеви семинара који су се тицали оснаживања наставника за адекватно реаговање у различитим „критичним ситуацијама“ у школи и пружање помоћи ученицима који имају проблем, затим подстицај наставнику да адекватно укључи остале одговорне за адекватно реаговање на проблеме у школи (унутрашња мрежа подршке) и ван ње (спољашња мрежа подршке). Посебно је било важно подстицање развоја осећања сигурности и поверења ученика у школу као систем подршке и рад на ефикаснијем раеаговању наставника као главних фактора примарне и секундарне превенције ескалације проблема у школи.