Одржан огледни час из предмета Финансијско пословање

У одељењу III/2 одржан је огледни час из предмета Финансијско пословање на тему:,,Отварање и вођење текуђег рачуна,електронско плаћање.“ Час је реализован као корелација између предмета Финансијско пословање и предмета Финансијско-рачуноводствена обука.Ову тему су на практичном примеру попуњавања налога за пренос приказале ученице четврте године смера Финансијски администратор,Сања Јеремић и
Марија Миладиновић.

Оне су извршиле плаћање фактура купцу и добављачу виртуелног предузећа ,,Кристал“ преко сајта Централне Виртуелне Банке у Чачку.

Предметни наставник: Оливера Стошић

Одржан огледни час из банкарског пословања

У одељењу IV1 одржан је огледни час из предмета Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника на тему,,Банкарски послови пласирања новчаних средстава привреди и становништву – кредитирање привреде“ .

Гост предавач је био Дејан Аћимовић, менаџер продаје и заступник у осигурању у Комерцијалној банци у Великој Плани. Час је реализован као представљање послова из области банкарства из света рада, а повезао је и знања из предмета Финансијско-рачуноводствена обука. Ову тему су нарочито ученици схватили као прилику да боље упознају банкарске послове. Сазнали су које су квалификације и  вештине потребне за обављање овог посла.

Кроз навођење примера из праксе, као и разноврсне документације, ученици су информисани да је неопходно стално се усавршавати током каријере. На тај начин је представљен концепт целоживотног учења.

 

Предметни наставник: Оливера Стошић

Финансијски администратори у „Кредит агрикол“ банци

Ученици првог разреда, смера Финансијски администратор, у оквиру предмета Финансијско пословање, посетили су банку Кредит Агрицол, 24. априла 2018. године. Циљ овог часа био је повезивање теорије и праксе, утврђивање градива везаног за платни промет у реалним условима, конкретно у банци. Стицање новог знања о банкарском пословању, упознавање са правилима и организацијом рада банке, документацијом, врстама послова…, само су неки од многих жељених исхода овог часа. Ученици су се кроз питања и одговоре упознали са многим примерима из реалног пословања банке. Видели су оригиналну документацију: чекове, менице, платне картице, инструменте платног промета…

Разговор са банкарским службеницима је био веома конструктиван. Запослени су љубазно одговарали на разна питања и покушавали су да ученике што више упознају са материјом која је битна за пословање овог предузећа. Сви ученици су добили писане услове за отварање и вођење текућих рачуна. Час је био веома занимљив и допао им се нови начин учења, јер су кроз конкретне примере су научили нешто ново и схватили да је повезивање теорије и праксе кључ успешног образовања!

Ауторка текста: професорка Весна Коларевић

Огледни час „Суђење Ани Карењиној“

Ученици другог разреда образовног профила Финансијски администратор су у понедељак, 12. марта 2018. године, са професорком српског језика и књижевности Николетом Николић, одржали огледни час под називом „Суђење Ани Карењиној“.

Ученици су у учионици симулирали судницу и сваки ученик је имао своју улогу (судија, порота, главни ликови романа, страна која брани Ану и страна која осуђује Ану).

Огледни час из српског језика

У одељењу 1-1, финансијског администратора, 23. јануара 2018. године одржан је огледни час из српског језика и књижевности. Заједно са предметном професорком, Витезом Дабижљевић, ученици су утврђивали народну песму „Бановић Страхиња“ користећи нове наставне методе у зависности од интересовања и могућности ученика. Тако су  ученици: рецитовали, цртали и глумили.

Техником „Грозд“ ученици су наводили карактеристике народне књижевности, „Веновим дијаграмом“ анализирали су ликове, „Чинквином/петостихом“ изнели су поруку песме, цртали су у форми стрипа кључне сцене. А ученици новинарске секције су на занимљив начин приказали вест о Бановић Страхињи и интервјуисали главне учеснике догађаја. Ученицима се допао овакав начин рада, јер су могли да покажу своје способности, таленте, кроз игру и опуштену атмосферу и смех.