Финансијски администратори у „Кредит агрикол“ банци

Ученици првог разреда, смера Финансијски администратор, у оквиру предмета Финансијско пословање, посетили су банку Кредит Агрицол, 24. априла 2018. године. Циљ овог часа био је повезивање теорије и праксе, утврђивање градива везаног за платни промет у реалним условима, конкретно у банци. Стицање новог знања о банкарском пословању, упознавање са правилима и организацијом рада банке, документацијом, врстама послова…, само су неки од многих жељених исхода овог часа. Ученици су се кроз питања и одговоре упознали са многим примерима из реалног пословања банке. Видели су оригиналну документацију: чекове, менице, платне картице, инструменте платног промета…

Разговор са банкарским службеницима је био веома конструктиван. Запослени су љубазно одговарали на разна питања и покушавали су да ученике што више упознају са материјом која је битна за пословање овог предузећа. Сви ученици су добили писане услове за отварање и вођење текућих рачуна. Час је био веома занимљив и допао им се нови начин учења, јер су кроз конкретне примере су научили нешто ново и схватили да је повезивање теорије и праксе кључ успешног образовања!

Ауторка текста: професорка Весна Коларевић

Огледни час „Суђење Ани Карењиној“

Ученици другог разреда образовног профила Финансијски администратор су у понедељак, 12. марта 2018. године, са професорком српског језика и књижевности Николетом Николић, одржали огледни час под називом „Суђење Ани Карењиној“.

Ученици су у учионици симулирали судницу и сваки ученик је имао своју улогу (судија, порота, главни ликови романа, страна која брани Ану и страна која осуђује Ану).

Огледни час из српског језика

У одељењу 1-1, финансијског администратора, 23. јануара 2018. године одржан је огледни час из српског језика и књижевности. Заједно са предметном професорком, Витезом Дабижљевић, ученици су утврђивали народну песму „Бановић Страхиња“ користећи нове наставне методе у зависности од интересовања и могућности ученика. Тако су  ученици: рецитовали, цртали и глумили.

Техником „Грозд“ ученици су наводили карактеристике народне књижевности, „Веновим дијаграмом“ анализирали су ликове, „Чинквином/петостихом“ изнели су поруку песме, цртали су у форми стрипа кључне сцене. А ученици новинарске секције су на занимљив начин приказали вест о Бановић Страхињи и интервјуисали главне учеснике догађаја. Ученицима се допао овакав начин рада, јер су могли да покажу своје способности, таленте, кроз игру и опуштену атмосферу и смех.