Радионица о менталном здрављу у школи

Дана 4.6.2024. године у нашој школи је одржана радионица Ментално здравље у школи, у  оквиру пројекта „Рурални приступ оснаживању омладинског рада“, који спроводи НАПОР, Нови Сад. Пројекат је део већег пројекта Немачке развојне сарадње „Перспективе за младе у руралним срединама у Србији“ који спроводи ГИЗ у партнерству са Министарством туризма и омладине Републике Србије. Предавач Василики Акритидоу је упознала ученике одељења 3/1 и 3/2 са методологијом ДФЦ ( дизајн за промене), по којој је спроведена радионица. У фокусу је оснаживање ученика и њихово запажање изазова са којима се сусрећу у свом окружењу. Након упознавања са фазама ове методологије,  ученици су у оквиру својих група разматрали различите идеје на тему како осмислити активности  којима унапређујемо климу у школи, која значајно утиче на ментално здравље свих нас.

Једна група је дошла на идеју да треба обезбедити посебан кутак за ученике, у коме би се осећали заштићено и слободно да изразе своје емоције, потребе и жеље. Разматрали су могућност обезбеђивања одрживости, тако што би уредили тај простор и поставили аутомате за пиће и грицкалице, које млади радо купују. Друга идеја је била да треба организовати  туристичко путовање да би се ученици упознали и боље повезали. Трећа идеја је организовање психолошких радионица уз помоћ школског психолога. На крају, четврта идеја је оснаживање ученика, кроз пружање подршке у раду. Све групе су имале одличан јавни наступ и презентацију идеје.

Током радионице је владала изузетно позитивна и опуштена атмосфера, а ученици су кроз дискусију износили своје мишљење.

Општи закључак је био да су наши ученици мотивисани да уносе промене и желе да се у наредној школској години прикуључе новом покрету Дизајн за промене у Србији.

 

Координаторка тима за КВИС

Оливера Стошић