ДИСЕМИНАЦИЈА ПРОЈЕКТА – ОГЛЕДНИ ЧАС

Дана 1.6.2022. одржан је огледни час из Агенцијског и хотелијерског пословања у одељењу 4/2 у оквиру активности ширења резултата односно дисеминације пројекта „Образовање – карта за бољу будућност“. Наставна јединица је била „Пословање хотела и конгресних центара на примерима хотелских објеката у Малаги у Шпанији“.

Овај час је реализован у виду корелације рада два наставника, Марије Илић и Сање Петковић, наставника економске групе предмета. Током часа су приказани слајдови који показују начин рада хотелских објеката у Малаги у Шпанији, као и начин рада конгресних центара које су обишли учесници мобилности током свог боравка. Такође, ученици су изнели своје утиске у вези са боравком у Шпанији а посебно у вези са начином рада у хотелским објектима у којима су обавили практичну наставу.

Час је био замишљен као својеврсна дискусија учесника и преношење информација онима који нису ишли на мобилност. Сви су се сложили да је оваква врста искуства за ученике веома драгоцена и да се на овај начин пуно тога може научити у вези са радом у земљама Европске уније.