Туристички техничар

IV степен образовања.

Након звршетка средњег образовања ученици могу обављати следеће послове:

 • у туристичким агенцијама и хотелима
 • креира и пласира туристичке услуге
 • познаје карактеристике туристичких дестинација
 • могу наставити са школоваљњем на високим струковним школама и факултетима

Током школовања ученици:

 • усавршавају комуникацијске вештине, како на матерњем тако и на страном језику
 • укључују се у планирање екскурзија и излета
 • посећују Сајам туризма
 • посећују сродне школе (Сопот, Горњи Милановац…)
 • посећују хотеле високе категорије
 • посећују културне, историјске и географске знаменитости наше државе
 • посећују разне музеје