Конобар

III степен образовања.

Током школовања ученици:

  • имају велики број часова вежби, практичног рада и блок наставе
  • практична настава се реализују у специјализованом школском ресторану
  • одлазе на практичну наставу у разне угоститељске објекте са којима школа сарађује
  • ангажовани у разним манифестацијама у локалној заједници, а и на нивоу републике

Након завршеног средњег образовања ученици:

  • могу да наставе школовање
  • да раде у ресторанима, хотелима, посластичарницама, баровима, пансионима, туристичким бродовима …