Комерцијалиста

IV степен образовања.

Школа не уписује ученике у овај образовни профил од школске 2016/2017. године. Школа има капацитете и за овај образовни профил и треба оставити могућност да он буде активан у будућности.

Током школовања ученици:

  • имају велики број часова вежби и стручних предмета
  • раде у виртуелним предузећима

Након завршеног средњег образовања ученици:

  • имају теорисјког и практичног знања у вези набавке, пријема и складиштења робе
  • имају теоријског и практичног знања у вези унутрашњег и иностраног тржишта
  • имају могућност наставка школовња на високим струковним школама и факултетима
  • имају могућност запослења у производним фирмама, трговинском ланцима, малопродаји, велепродаји, фирмама за увоз и извоз, као и у угоститељским објектима.