Одржана прва Отворена врата у школској 2018-2019. години

У четвртак, 25. 10. 2018. године у школском ресторану и ове школске године настављен је наш пројекат под називом Клуб родитеља. Прва Отворена врата у 2018- 2019. години започела су у 17.15 часова и била су врло посећена. Част нам је и задовољство што смо били прави домаћини свим родитељима који су тог дана желели да се информишу о успеху и владању свог детета, не само од одељењског старешине, већ и од сваког од наставника понаособ.

Наредна Отворена имаће и радионице за родитеље са темама које су актуелне за адолесценте, а које ће осмислити школски психолог Сања Милошевић.

Заживео наш пројект „Клуб родитеља“

У четвртак, 29. септембра организовали смо Отворена врата за родитеље наших ученика.

Клуб родитеља

Ово је пројекат Клуба родитеља ЕУШ „Вук Караџић“ а циљ је да се сваког последњег четвртка у месецу родитељи и сви наставници окупљају и поделе своја искуства, жеље, могућности и проблеме. Овај циљ ће се остварити кроз међусобну сарадњу родитељ- настваник- ученик а предвиђено је и низ радионица на разне, програмом Клуба, предвиђене теме које се баве проблемима адолесценције.

Клуб родитеља