ОДРЖАНА ПОСЛЕДЊА ОТВОРЕНА ВРАТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

У понедељак, 22.априла 2019. године, одржана су 4. по реду отворена врата у ЕУШ“Вук Караџић“, последња у текућој школској години. Од 17 до 19 часова одржани су родитељски састанци свих одељења на којима се разговарало о успеху и дисциплини ученика на крају 2. класификационог периода, предстојећој екскурзији за 1. и 2. разред, матурским и завршним испитима и текућим проблемима и дешавањима у одељењима, а након тога родитељи су имали прилику да разговарају са предметним наставницима у кабинету за услуживање-школском ресторану.

Родитељи су показали и овог пута заинтересованост и разговарали са одељењским старешинама и наставницима о ученицима, а с обзиром да се ближи крај школске године овакав сусрет родитеља и наставника је био врло значајан и користан.

Сања Павловић, стр.сарадник-психолог