Наши матуранти у посети Народној банци и Народној скупштини

У четвртак, 15. новембра, матуранти наше школе образовних профила техничар обезбеђења и комерцијалиста, праћени својим наставницима стручних предмета и одељењским старешинама, направили су успешан излет до Београда. У циљу савладавања специфичних задатака економских и правних предмета, од посебног значаја било је упознати се са радом Народне банке, њеним историјатом, праћењем развоја и токова новца и препознавањем фалсификованих новчаница.

Народна скупштина била је још већи изазов. Здање које је трпело све преврате у бурној историји Србије и које је врхунско архитектонско дело, посебно нас је задивило. Велика и мала сала у којој седе народни посланици, затим салон у коме се примају важнији гости председника Србије и библиотека Народне скупштине су оно што нас је фасцинирало.