ЕУШ награђена Европском ознаком квалитета за рад

Наша школа је награђена Европском ознаком квалитета за рад у eTwinning пројекту „Career Workshop“. То значи да су наш рад, рад наших ученика и сарадња са нашим партнерима испунили критеријуме Оквирне ознаке квалитета и добили високу оцену.

Такође, наш пројекат ће бити представљен у посебној области на Европској платформи за школско образовање.