Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења

У суботу, 23. октобра 2021. године у просторијама школског ресторана одржан је семинар за тридесет наставника, под називом „Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учењаˮ. У току осмочасног смењивања предавања и радионица, које је држао професор доктор Радован Антонијевић са Филозофског факултета у Београду, заједно са својом асистенткињом Наташом, учесници су стекли компетенције везане за:

  • Основе процеса вредновања рада ученика у школи;
  • Критеријуме оцењивањаученика;
  • Тестове знања и вештина као средство вредновања постигнућа ученика;
  • Ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања.