РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ (ОНЛАЈН И/ИЛИ КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ)

ТОКОМ ОНЛАЈН НАСТАВЕ ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА СУ СЛЕДЕЋЕ:

  • Редовно праћење наставе односно присуство часовима према распореду;
  • Ако ученик не приступи онлајн настави сматра се да није присуствовао;
  • Ученик односно родитељ је дужан да донесе оправдање уколико није присуствовао онлајн настави;
  • Извршавање задатака, вежби у  договореном термину о коме ће га обавестити наставник или одељењски старешина;
  • Уколико постоје тешкоће у приступу онлајн натави и платформи ученик је у обавези да обавести одељењског старешину;
  • Уколико ученик нема интернет конекцију дужан је да обавести одељењског старешину;
  • Долазак у школу у договореном термину када је оцењивање (минимум 2 оцене у 1. и 2. полугодишту).