Стилови комуникације

Људска бића се од осталих издвајају и дефинишу, поред мишљења и решавања проблема, и комплексном комуникацијом са другим људима и светом око себе. Нашу комуникацију одликује сложен систем симбола, и може бити вербална, невербална, просторна итд. Комуникација међу људима је врло важна, и то је вештина која се учи као и било која друга (нпр. играње кошарке). У презентацији ћете сазнати који стилови комуникација постоје, па размислите на који начин ви разговарате са другим људима, како изражавате своја осећања, мисли и ставове.

Сања Павловић, школски психолог