Учење на даљину. Упутсво за родитеље

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће наставне јединице и теме бити доступне на платформи РТС Планета https://rtsplaneta.rs/ , а наставници ће давати додатна упутства или објашњења(домаће задатке, есеје, мини пројекте). Наставници ће користити различите платформе (вибер, електронска пошта) у комуникацији са ученицима и у размени материјала као и националнну платформу Моја школа https://www.mojaskola.gov.rs/ . Упутства за коришћење ових платформи може се наћи на следећој веб адреси: https://rasporednastave.gov.rs/ . У наредним данима даваћемо упутства ченицима.

Управа школе