Oгледни час: „Отварање и вођење текућег рачуна. Eлектронско плаћање”

У одељењу III/2 одржан је огледни час из предмета Финансијско пословање на тему: ,,Отварање и вођење текућег рачуна. Eлектронско плаћање“. Час је реализован као корелација између предмета Финансијско пословање и предмета Финансијско-рачуноводствена обука.

Ову тему су на практичном примеру попуњавања налога за пренос приказале ученице трећег разреда образовног профила Финансијски администратор: Сандра Петров и Марија Миладиновић. Оне су извршиле плаћање фактура купцу и добављачу виртуелног предузећа „Кристал” преко веб сајта Централне виртуелне банке у Чачку.

Предметни наставник: Оливера Стошић