ОДРЖАНА НЕЗАБОРАВНА ЕКСКУРЗИЈА: КОПАОНИК, СТУДЕНИЦА,ЂАВОЉА ВАРОШ, ПРОЛОМ БАЊА, КРУШЕВАЦ, ВРЊАЧКА БАЊА

У пероду од 7. до 9. маја 2018. године ученици свих разреда и одељења наше школе извели су тродневну екскурзију која је подразумевала релацију: манастир Студеница, туристички центар и Национални парк Копаоник, посета Ђавољој вароши и Пролом бањи, а последњи дан је био резервисан за некадашњу престоницу, Крушевац, и грак који је центар бањског туризма – Врњачку Бању. Екскурзија је, сем предвиђеног циља – да се ученицима приближи културна баштина наше земље, њена историја и традиција, имала и стручни циљ. Наиме, она је едуковала све образовне профиле у сегментима који су за њих били важни, па су тако кувари, конобари и посластичари обишли кухињски блок, финансијски администратори и комерцијалисти су се упознали са начинима плаћања на рецепцији и са пословањем хотела, техничари обезбеђења су присуствовали предавању службе обезбеђења у ЈАТ-овим апартманима на Копаонику, а туристичким техничарима је читава екскурзија била ваажна за њихов будући позив.