Интерно стручно усавршавање „Психологија дисциплине“

Иако је ђачки распуст, наставници га користе како би се стручно усавршавали. Зато је у школском ресторану 3. априла одржано предавање под називом „Педагогија дисциплине“.

Овај интерни семинар осмислила је и презентирала Лидија Стојковић, професор психологије и руководилац Тима за појачан васпитни рад.

У скоро двосатном излагању о начинима решавања конфликтних ситуација на часу, и уопште на релацији: ученик-наставник, свако је имао шансу да продискутује, подели сопствено искуство и да свима по неки пример добре праксе.