Извештај Тима за каријерно о реализованим активностима

Дана 09.03.2018. године ученици наше школе су присуствовали презентацији у оквиру Каријерног вођења и саветовања, наше некадашње ученице Маје Киров из Београда.

Ученицима завршних разреда представљен је развојни пут од средње
школе до позиције Директора одељења за процену кредитног ризика у сектору за рад са привредом. Након презентације, уследила су питања ученика. Наглашен је значај познавања рада на рачунару и страних језика.Представљен је концепт
целоживотног учења. Презентацији су присуствовали и ученици трећег разреда, профила Туристички техничар и Комерцијалиста.

Руководилац Тима:
О. Стошић