Посета Високој хотелијерској школи у Београду

Ученици образовних профила Туристички техничар, Кувар и Конобар су посетили Високу хотелијерску школу у Београду. Представници ове школе су нас веома срдачно дочекали и показали просторије школе. Затим је приказана презентација развојног пута школе. Након тога су студенти презентовали стручну праксу 2017. године реализовану у Шпанији и Француској. На крају ове успешне посете је уследило послужење, док су размењивана искуства и контакти.

Тим за каријерно вођење и саветовање