Обавештење родитељима и ученицима – НАСТАВА НА ДАЉИНУ

С обзиром да је Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и да је календар образовно – васпитног рада средњих школа усклађен са истом, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, Eкономско – угоститељска школа „Вук Караџић“, као и остале школе из система средњих школа, добила је Упутство за организацију рада и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године.

Овим упутством наложено је да се сви облици наставе и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим школама у Републици Србији, почев од 30.11.2020. до 18.12.2020. године, када се завршава прво полугодиште школске 2020/2021. године, изводе на даљину.

Школа овим моделом наставе обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа, односно стандарда квалификација, коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије и Јавног медијског сервиса РТС.

Улога родитеља и ученика је да у организацији образовно-васпитног рада путем наставе на даљину активно и одговорно учествују у успостављеним комуникацијама.

Директор и стручни сарадници пратиће наставу, њено континуирано одржавање и квалитет, а наставници и разредне старешине благовремено ће обавештавати ученике и родитеље о организацији наставе и другим обавезама.

Код свих метода оцењивања инсистираће се на битним садржајима и активностима тј. на онима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све оцене, како током наставе по комбинованом моделу, тако и током наставе на даљину. Узимаће се у обзир и показане активности у раду и вежбању, као и редовност у изради домаћих задатака и показана одговорност у раду током наставе на даљину.

Молимо Вас да одговорно и савесно приступимо квалитетној организацији наставног процеса, која је од заједничког интереса за све учеснике, а посебно за ученике. Разлози за овакав рад проћи ће, а остаће стечена знања, која у животу пред нама морају имати посебну вредност.

Национално такмичење ученика у Социјалном предузетништву

На националном такмичењу ученика у Социјалном предузетништву у организацији удружења „Limitless“ из Београда тимови наше школе су, у конкуренцији од 20 тимова, освојили 3. место (компанија „Dog closet“) и 5. место (компанија „Кутак здравља“).

Чланови тима компаније „Dog closet“ су Анђела Животић и Милица Мићовић, а компаније „Кутак здравља“ су Кристина Цветановић и Андријана Вукић. Све ученице похађају IV разред образовног профила Финансијски администратор. Ментори тимовима биле су Сања Петковић и Александра Шиљић. Честитамо!

Завршна конференција пројекта „НАЈјаче против насиља“

У понедељак, 23.11.2020. године, у хотелу „Вир“ одржана је завршна конференција на којој су све школе-учесници, у оквиру пројекта „Најјаче против насиља“ које спроводи Удружење грађана „Свет речи“, представиле своје активности у оквиру презентација.

Ментор пројекта у нашој школи Сања Павловић, школски психолог, је представила активности и похвалила ученике и наставнике који су учествовали у реализацији а то су: наставница српског језика и књижевности Милица Матић, наставница ликовне уметности Јасмина Милетић, настaвница економске групе предмета Александра Шиљић, и ученици Мартина Даничић, 2/1, Лана Стефановић, 2/3, Вељко Блажић, 2/5, Кристина Јевремовић, 3/1, Анђела Игњатовић, 2/3, Лука Рашић, 2/3, Вук Русалић, 3/3, Анђела Митровић, 3/1, Анђела Перић, 2/1(учесници перформанса), а такође и учеснике ликовног конкурса из одељења 3/1 и 2/2, и ученике 1/2 и 2/2 који су правили паное за Зид ненасиља. Директорка школе, Александра Илић, је подржала све активности и наградила учеснике ликовног конкурса (10 најбољих радова) и перформанса.


Наставници – ментори и ученици – вршњачки едукатори су осим едукације младих о вршњачком насиљу поделили и своја искуства у раду, и стекли нова познанства. На крају конференције подељене су награде и захвалнице свим учесницима.

Сања Павловић, школски психолог

Интерно стручно усавршавање – приказ приручника “Организовање скупова и пратећих услуга”

У петак 6.11.2020. године одржано је интерно стручно усавршавање у оквиру ког је приказан наставни материјал који ће се користити у настави предмета Агенцијско и хотелијерско пословања за трећи разред, образовног профила “Туристичко- хотелијерски техничар“. Наставници који су учествовали у изради приручника “Организовање скупова и пратећих услуга” су Сања Петковић, Мима Златковић и Александра Шиљић.

Излагачи су представили садржај приручника путем ППТ презентације и упознали присутне колеге са иновацијама које ће користити у извођењу наставе. Интерном стручно усавршавању су присуствовали директор школе, Александра Илић и чланови стручног већа економиста.

Учешће наше школе на VI Сајму школских тимова за КВиС

Београдска отворена школа организовала је шести Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање, у четвртак 29. октобра 2020. године, овог пута у онлајн формату. На овогодишњем Сајму, представило се 16 средњошколских тимова за каријерно вођење и саветовање, који су остале учеснике упознали са активностима које спроводе у својим школама.

Наша школа је освојила треће место, заједно са сродном школом из Пожаревца.

Детаље овог Сајма као и одабир победника можете погледати на следћем линку:

http://www.bos.rs/uz/vesti/55/2020/10/30/odabrani-pobednici-vi-sajma-skolskih-timova-za-karijerno-vodenje-i-savetovanje-.html