Предавања Црвеног Крста, Велика Плана

Драги наши ученици,

Наши дугогодишњи сарадници из Црвеног Крста Велика Плана направили су презентације на различите теме које вам шаљемо у прилогу.

Погледате и едукујете се јер су предавања веома поучна како за младе вашег узраста тако и за одрасле особе.

  1. Алкохол и канабис међу младима – https://drive.google.com/file/d/12RBKVjj6xbHchrP_Dhjj5QmQjnHnbyIC/view?usp=sharing
  2. Болест прљавих руку –https://drive.google.com/file/d/1lMDhUxxfCsxVZ9-bNROh3apUZXIHtcFz/view?usp=sharing
  3. Појам трговине људима –https://drive.google.com/file/d/1EcWrMpYXVgKBTnO0BTwh2ocb8306ki6W/view?usp=sharing
  4. Правилна исхрана –https://drive.google.com/file/d/1P3m5UpDTFaxJ2vVZdkk_45bxgWpO76jS/view?usp=sharing
  5. Превенција злоупотребе психоактивних суптанци –https://drive.google.com/file/d/14vkGdkX6WLOHlI3SAbtJWpINL1ZwUT8H/view?usp=sharing
  6. Штетни утицаји излагања дуванском диму код младих –https://drive.google.com/file/d/15bKmnUc4bDyGjUvFOg2khgN7m7CUzFKH/view?usp=sharing

Стилови комуникације

Људска бића се од осталих издвајају и дефинишу, поред мишљења и решавања проблема, и комплексном комуникацијом са другим људима и светом око себе. Нашу комуникацију одликује сложен систем симбола, и може бити вербална, невербална, просторна итд. Комуникација међу људима је врло важна, и то је вештина која се учи као и било која друга (нпр. играње кошарке). У презентацији ћете сазнати који стилови комуникација постоје, па размислите на који начин ви разговарате са другим људима, како изражавате своја осећања, мисли и ставове.

Сања Павловић, школски психолог