Restoran škole

Ресторан школе

Школа има 493 ученика и сарађује са низом хотела и ресторана у нашој и суседним општинама. У саставу школе је и ресторан – специјализована радионица за практичну наставу кувара, конобара и посластичара. То је савремено пројектовано и модерно здање са најсавременијом опремом који ће у великој мери подићи квалитет практичне наставе.