Ученици

Школа има 493 ученика (у току године број варира, због исписивања и уписивања нових ученика). Ученици су подељени у одељења од по највише 30 ученика. Постоји пет одељења која представљају образовне профиле за сваки од разреда, тако да школа има укупно 18 одељења. И то су:

Финансијски администратор, одељења: I-1, II-1, III-1, IV-1.

Туристички техничар, одељења: I-2, II-2, III-2, IV-2.

Техничар обезбеђења, одељења: I-3, II-3, III-3, IV-3.

Конобар/Посластичар, одељења: I-4, II-4, III-4.

Кувар, одељења: I-5, II-5, III-5.