Посластичар

III степен образовања.

Током школовања ученици:

  • обучавају се за спремање топлих, хладних и сувих посластица
  • обучавају се за спремање савремених и традиционалних посластица
  • уче сигурносне и здравствене мере у процесу рада
  • велики број часова практичне наставе у специјализованим школским кабинетима за посластичарство

Након завршетка средњег образовања ученици:

  • примењују теоријска знања у практичном раду
  • могу ефиксано учествовати у тимском раду
  • употребљавати информатичке технологије у унапређивању знања и вештина из ове области
  • запослити се у услужним предузећима, радионицама или фабрикама за производњу посластица