Настава

Настава се изводи у наизменичним сменама: преподневној или поподневној. Смене се мењају на недељу дана.

Преподневна смена почиње у 7.30 часова, када почиње први час, а завршава се у 13.10, када се завршава седми час. Некад ученици остају на додатну, допунску наставу или на часове секције и мало дуже од 13.10.

Послеподневна смена почиње у 13.30 часова, када почиње први час. У изузетним ситуацијама се заказује претчас или час допунске или додатне наставе, или час секције пре 13.30, о чему су ученици на време обавештени. Настава се завршава у 19.10, када се завршава седми час.

Блок настава и практична настава је дата посебним распоредом и тада се често дешава да ученици долазе на наставу у смени која је супротна званичној смени школе.