Кувар

III степен образовања.

Током школовања ученици:

  • имају велики број часова практичне наставе и блок наставе
  • похађају велики број стручних предмета од којих истичемо националне кухиње Италије, Француске и Индије
  • обављају практичну наставу у посебно опремљеним школским кабинетима за куварство
  • ангажовани у манифестацијама које се одржавају у локалној заједници
  • сарађују са ученицима из сродних школа (Нови Сад)
  • учествују у ТВ емисији „Кухињски калфа“ (РТС1)

Након завршетка средњег образовања ученици:

  • могу наставити школовање
  • могу се запослити у: ресторанима, хотелима, мотелима, посластичарницама