Контакт

Директор школе

Александра Илић

Email: ssandrinna@gmail.com

Организатор практичне наставе

Славица Филиповић Лазић

Emails: slavicafilipoviclazic@gmail.com, slavica.filipovic.lazic@eusvuk.edu.rs

Бројеви телефона:

026 516 247, секретар и психолог

026 514 232, директор и организатор практичне наставе

026 511 535, школски ресторан

Електронска пошта (e-mail): eusvukvp@gmail.com

Инстаграм:

@eusvelikaplana

@eus_znanjem_kroz_svet

Адреса: Момира Гајића 12, 11320 Велика Плана

Матични број: 07353090

ПИБ: 10 11 745 64

Округ: Подунавски