Активности у школском ресторану у току 2017. године

Наша школа је и у току 2017. године наставила активности по којима се препознаје у локалној
заједници и међу школама сродних по подручјима рада. Њене активности су се наставиле истим
интензитетом, у циљу промовисања угоститељства као битне привредне гране. Посебно истичемо
сарадњу са следећим привредним и културним субјектима:

 1. Центар за културу „Масука“
 2. Мотел „Велика Плана“
 3. МЗ „Савановац“
 4. “Шумадија филм“
 5. Општина Велика Плана
 6. ОШ „Надежда Петровић”, Велика Плана
 7. ТШ „Никола Тесла“, Велика Плана
 8. Гимназија, Велика Плана
 9. „Плана турс“-Јута (Југословнеско удружење туристицке агенције)
 10. Дом омладине
 11. ТСЦ Велика Плана
 12. Удружење пцелара „РАДИЛИЦА“
 13. ОШ “Свети Сава“, Велика Плана
 14. ОШ “Дуде Јовић”, Жабари
 15. ОШ „Карађорђе“, Велика Плана