Одржана завршна Конференција пројекта КА1 у области каријерног вођења и саветовања

Реализација пројекта ,,Примена ИКТ алата у КВИС, Унапређење дигиталних компетенцијa наставнка, Превенција раног осипања ученика – превентивне стратегије“ је комплетирана завршном Конференцијом, која је се одржана у четвртак, 15.12.2022. године у ресторану Економско-угоститељске школе у Великој Плани са почетком у 12:00 часова.

На Конференцији су представљене активности у градовима обухваћених пројектом и дисеминација у нашој школи. Циљеви овог пројекта су стварање мреже Тимова за КВИС и унапређење компетенција наставника у области коришћења ИКТ алата, као и спречавање осипања ученика превентивним стратегијама. Све је текло према планираној агенди:

 • Поздравна реч – директорка школе Александра Илић је поздравила присутне и представила активности школе у претходном периоду
 • O пројекту и реализованој дисеминацији – координаторка пројекта Оливера Стошић и чланови
  тима који су реализовали мобилност на Кипру у авугсту 2022.
 •  Организација „БОШ“ Београд – координаторка пројеката Марија Милосављевић је презентовала све активности које спроводи ова организација.
 •  Организација „БИПС“ Крагујевац – координатор пројеката Лазар Ђоковић је присутне упознао са могућностима које ученицима пружа ова организација у области КВИС.
 • Представници тимова из мреже пројекта: Гимназија Велика Плана, Гимназија Смедеревска Паланка, Средња школа Свилајнац.
 • Гости из Основних школа „Свети Сава“, „Карађорђе“ и „Надежда Петровић“, наставници и ученици.
 •  Неформални део Конференције уз послужење је протекао у размени искустава и стварању планова за будуће заједничке активности.

Овај пројекат има информативну, саветодавну и подржавајућу улогу, како директним учесницима, тако и читавој заједници. Утиче на побољшање комуникације као и већи степен разумевања каријерних опција који се налазе испред ученика. У нади да ћемо заједничким снагама унапредити разносврсне активности у области каријерног вођења и саветовања, сви присутни су подржали планове за будућу сарадњу.

О свему је прилог емитовала наша локална ТВ Плана, који можете погледати на следећем линку: https://youtu.be/2TFds75GUQc

Координаторка пројекта: Оливера Стошић

OБЕЛЕЖЕН ЕРАЗМУС+ ДАН

У нашој школи је 14.10.2022. организована радионица у оквиру дисеминације Еразмус+ пројекта „Примена ИКТ алата у КВИС, Превенција осипања ученика-превентивне стратегије“ у циљу обележавања Дана Еразмус+. Ђачком парламенту је представљен пројекат а затим су ученици образовног профила Финансијски администратор говорили о својим импресијама са радне праксе у Шпанији. Након тога је представљен појам асертивне комуникације а затим је извршена подела на групе насумичним избором.

Ученици, вршњачки едукатори, су раније добили смернице за реализацију радионице и по два ученика су била део сваке групе. Појашњено је шта представља асертивну комуникацију и зашто је она важна. Свака група је добила једну проблемску ситуацију о којој се дискутовало. Унутар групе, вршњачки едукатори су на асертиван начин комуницирали са осталим члановима групе и показали предности овог вида комуникације.

О свему детаљније можете погледати на следећем линку

https://drive.google.com/file/d/1ytUlleUj9PnmIQYL0Z05-8UOcdbfj60H/view?usp=sharing

 

Реализатор радионице: Оливера Стошић

Извештај са састанка са социјалним партнерима уоквиру дисеминације пројекта „ОБРАЗОВАЊЕ – КАРТА ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ“

Дана 15.9.2022. године у просторијама наше школе Директорка школе је одржала састанак са социјалним партнерима са којима школа сарађује у оквиру реализације практичне наставе образовног профила Туристичко-хотелијерски техничар.

Основни циљ овог састанка је био упознавање партнера са активностима спроведеним током мобилности коју су Директорка, ученици и наставници наше школе имали од 11.4. до 22.4.2022. године у Малаги, у Шпанији. Присутним партнерима је приказана презентација о томе како је Школа конкурисала и добила пројекат, како су спроведене планиране активности у Шпанији и како су изгледали објекти у којима су ученици реализовали практичну наставу. То је била прилика да се са њима продискутује о сличностима и разликама између наших и европских хотела, о условима пословања у њима и могућностима за реализацију ученичке практичне наставе. Директорка је изнела нека своја запажањ ау вези са организацијом практичне наставе у хотелима са чијим је менаџерима разговарала, пренела утиске о квалитету те сарадње и проблемима са којима се и тамо суочавају.

Присутнима се обратила и ученица Марија Стојиловић која је такође била учесник мобилности и која је том приликом изнела сопствене утиске о мобилности, о хотелу у коме је обавила практичну наставу као и опште утиске о важности овакве врсте практичне наставе за ученике. Говорила је о томе коју врсту послова је обављала, на који начин се укључивала у организовање свечаности у самом хотелу, какву је сарадњу имала са ментором хотела и сл. Изразила је задовољство целокупном организацијом и чињеницом да су ученици богатији за једно ново искуство.

Након излагања Директорка је иницирала дискусију са партнерима о томе на који начин је могуће унапредити практичну наставу у објектима којима располаже општина Велика Плана. У дискусију се укључила и организаторка практичне наставе Славица Филиповић Лазић, нагласивши да нам сваки предлог партнера помаже да сарадња буде на квалитенијем нивоу. Партнери су изнели следеће предлоге:

1. Ангажовање ученика у фреквентнијим периодима године који се обично преклапају са перминима распуста – пронаћи модел како да се ученици ангажују и тада,

2. Укључивање организатора практичне наставе за додатно ангажовање ученика током оних периода када је већи број гостију, решавање проблема ангажовања ученика током викенда,

3. Укључивање ученика у организацију свечаности у објектима кроз изношење предлога везаних за сличне манифестације које су имали прилике да упознају током практичне наставе у Шпанији.

4. Одржавање оваквих састанака и убудуће, у договореним терминима, ради размене искустава и изношења нових предлога за побољшање сарадње.

На крају састанка, као завршни део целокупног догађаја посвећеног Шпанији учесницима су послужени слани и слатки специјалитети шпанске кухиње.

 

Извештај са eTwinning догађаја у оквиру дисеминације пројекта „Образовање -карта за бољу будућност“

Дана 9.9.2022. године у ЕУШ “Вук Караџић” организован је eTwinning догађај под називом “Представљање резултата Еразмус+ пројекта – Образовање, карта за бољу будућност”. Циљ овог догађаја је био да се ученици образовног профила Туристичко-хотелијерски техничар упознају са свим детаљима мобилности ученика која је спроведена претходне школске године, од 11.4. до 22.4.2022. године у Малаги, у Шпанији. Током те мобилности 14 ученика наше школе, образовног профила Туристичко-хотелијерски техничар је обавило практичну наставу у хотелским објектима у Шпанији, током које су стекли додатна знања и вештине у области рецепцијксог пословања као и у области организовања скупова односно свечаности. Прво је ученицима приказана презентација хотелских објеката у којима се одвијала практична настава, а затим су учеснице мобилности Маринковић Невена и Баталов Наталија пренеле и своје утиске са мобилности, испричале детаље о практичној настави, о самим хотелима, о организацији свечаности и скупова у тим хотелима, о културолошким активностима.

Након тога су ученици имали задатак да на основу онога што су чули о организацији скупова ученици су у подељени у групе и добили конкретне пројектне задатке. У оквиру група су имали пројектни задатак везан за организацију свечаности или скупа у оквиру кога треба да осмисле:

 • агенду скупа/свечаности,
 • план техничке опремљености и потребног материјала за реализацију скупа/свечаности,
 •  један вечерњи програм у оквиру скупа као и мени за свечану вечеру и
 • распоред седења у сали за конференције као и да осмисле начин евалуације самог скупа.

Након рада ученици су кратко продискутовали о до тада урађеним задацима, констатовали да су направили план рада, договор око поделе улога и одрадили припремне активности на реализацији добијених пројектних задатака које ће представити на наредном часу.