Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи

Фондација Темпус је организовала 9. националну Euroguidance конференцију ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“ у онлајн формату 25 и 26. октобра 2021. године.

Тим за КВИС наше школе је пријавио активност коришћења гугл упитника у испитивању потреба ученика и освојио похвалницу. На церемонији доделе награда су присуствовале Оливера Стошић, координатор Тима и Сања Павловић, члан Тима и стручни сарадник.

Корелација економских предмета код Финансијских администратора

Час у коме је дошло до повезивања два предмета: Пословна економија и Рачуноводство, одржао се 28.10.2021. године у одељењу 1-1. Током овог часа повезано је градиво које се изучава код оба предмета, а које се односи на врсте предузећа и врсте средстава у предузећима. Пре часа су ученици добили анкетне листове које су попуњавали у изабраним производним, трговинским и финансијским предузећима. Током часа су са наставницима дискутовали о прикупљеним информацијама и повезивали их са градивом који уче у школи.

Циљ овог часа је био да ученици сво градиво стручних предмета посматрају као једну целину која је везана за економију и финансије, и да науче да повезују исте стручне термине који се појављују у оквиру различитих стручних наставних предмета. Час су реализовале професорке економске групе предмета: Сања Петковић и Весна Коларевић.

Предавање „Заштита деце на интернету” у оквиру пројекта „Ко сам ја у дигиталном добу?“

У уторак, 26. 10. 2021. године, у школском ресторану одржано је предвање „Заштита деце на интернету” у оквиру пројекта „Ко сам ја у дигиталном добу?“ Предавање је осмислио и одржао ученик образовног профила Финансијски администратор Михајло Миленковић, уз помоћ менторке Сање Павловић, школског психолога. Говорило се о друштвенимм мрежама, о важности чувања личних података, о томе како заштитити налог од етичких хакера, затим је било приче о опасним изазовима који вребају на друштвеним мрежама, о он-лајн везама, али и о томе како одговорити на Cyberbulling.

Предавању су присуствовали директорка школе Александра Илић и чланови Ученичког парламента незавршних разреда, али је било и осталих заинтересованих ученика.

Захваљујемо се Михајлу на одлично одржаном предавању, директорки на присуству и укључивању у дискусију, а члановима на подршци.

Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења

У суботу, 23. октобра 2021. године у просторијама школског ресторана одржан је семинар за тридесет наставника, под називом „Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учењаˮ. У току осмочасног смењивања предавања и радионица, које је држао професор доктор Радован Антонијевић са Филозофског факултета у Београду, заједно са својом асистенткињом Наташом, учесници су стекли компетенције везане за:

  • Основе процеса вредновања рада ученика у школи;
  • Критеријуме оцењивањаученика;
  • Тестове знања и вештина као средство вредновања постигнућа ученика;
  • Ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања.

Били смо домаћини састанка Економске заједнице

У четвртак и петак, тачније 21. и 22. октобра, били смо домаћини заседања Управног одбора Економске заједнице. Радни састанак, на коме су присуствовали и наши представници: директорка школе: Александра Илић, затим Славица Филиповић-Лазић, Николета Николић, Марија Илић, Сања Павловић и Радован Јоцић учествовали су у дискусијама које су се тицале и неких питања везаних за практичну наставу, измену наставних планова и програма Техничара обезбеђења и реализацију такмичења у овој школској години.

У пријатној и конструктивној атмосфери, дошло се до занимљивих и применљиих идеја.