ЕУШ техничар обезбеђења

Техничар обезбеђења

Ученици обазовног профила Техничар обезбеђења демонстрирају вештине и активности које изучавају у оквиру стручних предмета.