Финансијско – рачуноводствени техничар

IV степен образовања.

Наставни програм је заснован на предметима:

 • рачуноводство,
 • финансијско пословање,
 • ревизија и контрола,
 • финансијско-рачуноводствена обука

Ученици стичу неопходна знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа, као и знања страних језика.

Практичне вештине за обављање финансијких и рачуноводствених послова стичу се у виртуелним предузећима, као што је: обављање плаћања, књиговоствене евиденције, састављање калкулација и извештаја.

На крају школовања, ученици су оспособљени за:

 • попуњавање и контролу књиговодствене документације
 • обрачун пореза и доприноса
 • архивирање документације
 • презетовање информација

Такође, ученици који заврше овај образовни профил могу наставити своје школовање на различитим факултетима:

 • економски факлутет,
 • правни факултет,
 • менаџмент, …

ПРЕДМЕТИ ПО РАЗРЕДИМА: