Техничар обезбеђења

IV степен образовња.

Током школовања ученици:

  • стичу неопходна знања из области: безбедност на раду, противпожарне заштите, права, администрацији и економије
  • стичу знања из опште образованих предмета: страни језици, математика, информатика, социологија, устав, филозофија
  • похађају обуку из борилачких вештина
  • примену стеченог теоријског знања у институцијама као што су: судови, општине, фирме за обезбеђење.

Након завршеног средњег образовања ученици:

  • имају проходност на велики број факултета, као што су: Факултет за безбедност, Криминалистика, Полицијска академија, правни факултети, ФОН, економски факултети, Факултет политичких наука, Филозофски факултет, Војна академија