Савет родитеља

Савет родитеља је, као што и име говори, саветодавно тело школе које чини представници родитеља, и то по један родитељ из сваког одељења. Ово тело помаже Наставничком већу у доношењу одлука везаних за организацију школе и школских активности. Нема моћ одлучивања, и има саветодавну улогу која има значајан утицај на коначне одлуке.

Координатор Савета родитеља је Витеза Дабижљевић. Списак чланова Савета родитеља за школску 2021/2022. годину:

Одељење Име и презиме родитеља
I-1 Јаворка Марковић
I-2 Слађана Алексов
I-3 Срђан Нанош
I-4 Анђелка Ђорђевић
I-5 Татјана Стевић
II-1 Мирјана Донић
II-2 Данијела Радовановић
II-3 Биљана Стојковић
II-4 Златко Митрашиновић
II-5 Јулијана Спахић
III-1 Наташа Стојановић
III-2 Даниел Ранковић
III-3 Наташа Стојковић
III-4 Мирјана Ђорђевић
III-5 Слађана Милосављевић
IV-1 Јелена Перић
IV-2 Јасмина Тодоровић
IV-3 Стевица Живојиновић