Савет родитеља

Савет родитеља је, као што и име говори, саветодавно тело школе које чини представници родитеља, и то по један родитељ из сваког одељења. Ово тело помаже Наставничком већу у доношењу одлука везаних за организацију школе и школских активности. Нема моћ одлучивања, и има саведодавну улогу која има значајан утицај на коначне одлуке.

Списак чланова Савета родитеља за школску 2016/2017. годину:

1-1 Стојковић Јасмина
1-2 Милосављевић Небојша
1-3 Миливојевић Предраг
1-4 Угриновић Горан
1-5 Ивковић Марија
2-1 Миладиновић Драгољуб
2-2 Живковић Ненад
2-3 Илић Славољуб
2-4 Шајковић Биљана
2-5 Бердовић Сузана
3-1 Илић Дејан
3-2 Петковић Марина
3-3 Братухин Нела
3-4 Јовановић Славиша
3-5 Степић Слађана
4-1 Станојловић Светлана
4-2 Табаковић Љиља
4-3 Николић Светлана