Савет родитеља

Савет родитеља је, као што и име говори, саветодавно тело школе које чини представници родитеља, и то по један родитељ из сваког одељења. Ово тело помаже Наставничком већу у доношењу одлука везаних за организацију школе и школских активности. Нема моћ одлучивања, и има саведодавну улогу која има значајан утицај на коначне одлуке.

Списак чланова Савета родитеља за школску 2016/2017. годину:

1-1 Миладиновић Драгољуб
1-2 Живковић Ненад
1-3 Ресавац Дејан
1-4 Шајковић Биљана
1-5 Бердовић Сузана

2-1 Илић Дејан
2-2 Петковић Марина
2-3 Братухин Нела
2-4 Јовановић Славиша
2-5 Степић Слађана

3-1 Станојловић Светлана
3-2 Табаковић Љиља
3-3 Николић Светлана
3-4 Иванковић Тања
3-5 Стојановић Александар

4-1 Мрашић Верољуб
4-2 Рашић Ивана
4-3 Ступар Душка