Распоред блок наставе

Датум Одељење
21.09.2017. III-3 – Техничар обезбеђења – заштита од пожара и заштита на раду
21.09.2017. IV-3 – Техничар обезбеђења – основи матичне евиденција
25.09.2017.-29.09.2017. IV-2 Туристички техничар
02.10.2017-06.10.2017. II-3 – Техничар обезбеђења -борилачке вештине
09.10.2017.-13.10.2017. III-2 Туристички техничар
09.10.2017.-13.10.2017. IV-1 Комерцијалиста-оглед
23.10.2017.-27.10.2017. II-2 Туристички техничар
30.10.2017.-03.11.2017. I-2 Туристички техничар
13.11.2017.-17.11.2017. I-3 – Техничар обезбеђења -рачунарство и информатика
20.11.2017.-24.11.2017. II-2 Туристички техничар
27.11.2017.-01.12.2017. III-2 Туристички техничар
04.12.2017.-08.12.2017. I-2 Туристички техничар
04.12.2017.-08.12.2017. II-3 – Техничар обезбеђења -рачунарство и информатика
04.12.2017.-08.12.2017. III-1 Комерцијалиста
11.12.2017.-15.12.2017. IV-2 Туристички техничар
20.12.2017. и 21.12.2017. IV-3 – Техничар обезбеђења – служба обезбеђења
25.12.2017. и 26.12.2017. IV-3 – Техничар обезбеђења – основи матичне евиденција
27.12.2017. и 29.12.2017. III-3 – Техничар обезбеђења – заштита од пожара и заштита на раду
15.01.2018. и 16.01.2018. I-3 – Техничар обезбеђења – дактилографија
19.02.2018.-23.02.2018. III-2 Туристички техничар- професионална пракса
26.02.2018.-02.03.2018. IV-2 Туристички техничар
05.03.2018.-09.03.2018. II-3 – Техничар обезбеђења -рачунарство и информатика
12.03.2018.-16.03.2018. I-2 Туристички техничар
19.03.2018.-23.03.2018. I-3 – Техничар обезбеђења -рачунарство и информатика
19.03.2018.-23.03.2018. II-2 Туристички техничар
26.03.2018.-30.03.2018. III-2 Туристички техничар
26.03.2018.-30.03.2018. IV-1 Комерцијалиста-оглед
16.04.2018.-20.04.2018. IV-2 Туристички техничар
23.04.2018. и 24.04.2018. IV-3 – Техничар обезбеђења – служба обезбеђења
23.04.2018.-27.04.2018. II-1 Финансијски администратор
23.04.2018.-27.04.2018. II-2 Туристички техничар
23.04.2018-27.04.2018. III-3 – Техничар обезбеђења-борилачке вештине
09.05.2018. и 11.05.2018. IV-3 – Техничар обезбеђења – основи матичне евиденција
14.05.2018.-18.05.2018. III-1 Комерцијалиста
14.05.2018.-18.05.2018. III-2 Туристички техничар
21.05.2018. и 22.05.2018. III-3 – Техничар обезбеђења – заштита од пожара и заштита на раду
23.05.2018. и 25.05.2018. I-3 – Техничар обезбеђења – дактилографија
15.06.2018.-21.06.2018. III-2 Туристички техничар- професионална пракса
22.06.2018.-28.06.2018. I-2 Туристички техничар- професионална пракса
22.06.2018.-28.06.2018. II-2 Туристички техничар-професионална пракса

НАПОМЕНА: По један дан блока из предмета “Дактилографија“  и “Служба обезбеђења“ биће накнадно oдређени и реализоваће се у виду једнодневних стручних излета.