Образовни профили

У нашој школи тренутно постоји 7 образовних профила:

  • Финансијски администратор
  • Комерцијалиста (Није у плану уписа од 2016/2017. Што не значи да неће бити у будућности.)
  • Туристички техничар
  • Техничар обезбеђења
  • Кувар
  • Конобар
  • Посластичар