Образовни профили

У нашој школи тренутно постоји 6 образовних профила:

  • Финансијско – рачуноводствени техничар
  • Туристичкo-хотелијерски техничар
  • Техничар обезбеђења
  • Кувар
  • Конобар
  • Пекар